CHARYZMAT

bubbles-1038648_960_720Naszym głównym zadaniem apostolskim jest razem z Maryją kształtować w sobie i w innych szacunek dla godności kobiety oraz wrażliwość na jej sprawy. Rozpoczynamy od siebie, przez nasze wspólnoty
aż do każdej z dziewcząt i kobiet, do których jesteśmy posłane.

„Żyjcie w jedności i miłości. Czyńcie miłosierdzie. Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią…”

                                                                        /Sługa Boży Ks. Jan Schneider/

„Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej widzi w służbie młodzieży żeńskiej

i kobietom, aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości.”

/z Konstytucji/

W każdym miejscu pracy, modlitwy i cierpienia otwieramy oczy i serca na sprawy kobiet. Poszukujemy sposobów rozumienia, pomocy, towarzyszenia…

Comments are closed