PATRONI

Patronowie Zgromadzenia

  Gotowość Św. Józefa do przyjęcia pełnych tajemnic planów Boga, jest wzorem naszego zaufania Bogu i posłuszeństwa. Jego służebna rola w Świętej Rodzinie jest przykładem dla naszej działalności apostolsko – charytatywnej. (Święto 19 marca).

 

  Reguła Św. Augustyna daje duchowe ukierunkowanie naszym Konstytucjom. Z jej treści uczymy się ciągłego nawracania serca ku Bogu. (Święto 28 sierpnia).

 

  Ksiądz Założyciel wybrał Św. Różę z Limy na Patronkę. Poświęcone Bogu i czyste życie Św. Róży z Limy oraz jej oddanie ubogim i opuszczonym dziewczętom ukazuje nam, jak możemy wypełnić ślub czystości i jak powinnyśmy poświęcić życie służbie bliźnim. (Święto 23 sierpnia).

 

Święta Jadwiga żyła i działała charytatywnie na ziemiach, gdzie powstało nasze Zgromadzenie.              Do naśladowania jej przykładu Ksiądz Założyciel zachęcał już pierwsze siostry.  (Święto 16 października).

 

Wierząc w Świętych Obcowanie, w życiu i przy śmierci, pokładamy ufność w orędownictwo Matki Bożej i Świętych Patronów.

(Konstytucje Sióstr Maryi Niepokalanej)

Comments are closed